Solat Zuhur Berjamaah

Menanamkan cinta kepada Allah dengan melakukan solat berjemaah bersama siswa. Program ini dilakukan, supaya siswa tetap melaksanakan kewajibannya sebagai makhluk Allah dan bersyukur atas segala yang Allah berikan.